Chris Geurts - grappig
Dicky Vaartjes - Vingerhoedskruid
Gerard Jansen - Kasteel Hackfort
Gerrit van Dijk
Hans Sonneveld - Passieflora
Henk Berends
Herma Peters - Münster
Mieke van Teeffelen
Pieter van Doorn
Rob Visser
Wim Jurgens

Foto’s van de maand juni 2024
(plaats de cursor op de foto om te pauzeren)

Fotoclub Borne is in 1983 opgericht om in clubverband meer plezier te beleven aan deze gezamenlijke, interessante hobby. Het doel van de fotoclub is: het bevorderen van de fotografie als vrijetijdsbesteding. Door het uitwisselen van ervaringen en het overdragen van kennis proberen de leden een betere persoonlijke en herkenbare ‘eigen’ fotografie te bereiken.

Om het doel van de fotoclub en haar leden te bereiken worden onder meer de volgende activiteiten georganiseerd:

Iedere eerste donderdag van de maand: vaste clubavond met fotobesprekingen, lezingen, e.d.

Iedere derde donderdag van de maand: fotocafé-avond, met verschillende kleinere onderwerpen en de mogelijkheid om onderling foto’s te bespreken en kennis uit te wisselen.

Clubbijeenkomsten worden gehouden elke eerste en derde donderdag van de maand (behalve juli en augustus) vanaf 20.00 uur in het Kulturhus in Borne.

Elke amateurfotograaf is welkom mits deze de fotografie als vrijetijdsbesteding beoefent, actief aan het clubgebeuren deelneemt en regelmatig met foto’s komt ter bespreking. Er worden bij toetreding geen eisen gesteld met betrekking tot de fotografische kwaliteit of kennis en de te gebruiken apparatuur. Enthousiasme is het belangrijkste! Het is altijd mogelijk om op afspraak (via het contactformulier op onze site) een clubbijeenkomst bij te wonen.

Fotoclub Borne is aangesloten bij de Fotobond, het Nederlands centrum voor vrijetijdsfotografie.

Privacy verklaring

De Fotoclub Borne voldoet aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zie hier hoe de Fotoclub omgaat met persoonsgegevens.