Thema Stilleven volgens André van der Molen

“Still life” van Wim Jurgens

Stilleven van Herman Hollak


Fotoclub Borne is in 1983 opgericht om in clubverband meer plezier te beleven aan deze gezamenlijke, interessante hobby. Het doel van de fotoclub is: het bevorderen van de fotografie als vrijetijdsbesteding. Door het uitwisselen van ervaringen en het overdragen van kennis proberen de leden een betere persoonlijke en herkenbare ‘eigen’ fotografie te bereiken.
Elke amateurfotograaf is welkom mits deze de fotografie als vrijetijdsbesteding beoefent, actief aan het clubgebeuren deelneemt en regelmatig met foto’s komt ter bespreking. Er worden bij toetreding geen eisen gesteld met betrekking tot de fotografische kwaliteit of kennis en de te gebruiken apparatuur. Enthousiasme is het belangrijkste!

Om het doel van de fotoclub en haar leden te bereiken worden onder meer de volgende activiteiten ontwikkeld:
Iedere eerste donderdag van de maand: vaste clubavond met fotobesprekingen, lezingen, e.d.
Iedere derde donderdag van de maand: zogenaamde “fotocafé-avonden”, zonder speciaal programma maar met onder andere de mogelijkheid om onderling foto’s te bespreken.

Clubbijeenkomsten worden gehouden elke eerste en derde donderdag van de maand (behalve juli en augustus) vanaf 20.00 uur in het Kulturhüs in Borne.

Fotoclub Borne is aangesloten bij de Fotobond, het Nederlands centrum voor vrijetijdsfotografie.

Contact: contactformulier

Voor leden zie richtlijnen-voor-het-inzenden-van-foto’s-en-content

Privacy verklaring

De Fotoclub Borne voldoet aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zie hier hoe de Fotoclub omgaat met persoonsgegevens.