Expositie Fotoclub Borne 13 april t/m 5 mei

Expositie Fotoclub Borne 13 april t/m 5 mei

Helena de Kruiff

1e prijs clubwedstrijd 2019

Uitreiking wisseltrofee

Voor de 35e keer organiseert Fotoclub Borne de jaarlijkse foto-expositie met daaraan verbonden de clubwedstrijd. De expositie is te bezichtigen van 13 april t/m 5 mei 2019 in Het Dijkhuis te Borne, dagelijks van 08:00 tot 20:00 uur. Tijdens de opening op vrijdag 12 april heeft de jury bestaande uit Hubert van Mastrigt, Leo Congert en Herman Tideman de winnaars van de clubwedstrijd bekend gemaakt. De eerste prijs was voor Helena de Kruiff en zij mocht de prachtige wisseltrofee in ontvangst nemen.
De tweede prijs ging naar Henk Berends voor een zeer persoonlijk werkstuk over zijn ziekte. De 3e prijs was voor Wim Jurgens.
Eervolle vermeldingen waren er voor Karin Evers met een serie van 5 foto’s en voor Theo Wuite .

Henk Berends

 

Wim Jurgens

 

Karin Evers

 

Theo Wuite

————————————————————————————————————————————-

Fotoclub Borne is in 1983 opgericht om in clubverband meer plezier te beleven aan deze gezamenlijke, interessante hobby. Het doel van de fotoclub is: het bevorderen van de fotografie als vrijetijdsbesteding. Door het uitwisselen van ervaringen en het overdragen van kennis proberen de leden een betere persoonlijke en herkenbare ‘eigen’ fotografie te bereiken.
Elke amateurfotograaf is welkom mits deze de fotografie als vrijetijdsbesteding beoefent, actief aan het clubgebeuren deelneemt en regelmatig met foto’s komt ter bespreking. Er worden geen eisen gesteld met betrekking tot de fotografische kwaliteit of kennis en de te gebruiken apparatuur. Enthousiasme is het belangrijkste!

Om het doel van de fotoclub en haar leden te bereiken worden onder meer de volgende activiteiten ontwikkeld:
Iedere eerste donderdag van de maand: vaste clubavond met fotobesprekingen, lezingen, e.d.
Iedere derde donderdag van de maand: zogenaamde “fotocafé-avonden”, zonder speciaal programma maar met onder andere de mogelijkheid om onderling foto’s te bespreken.

Clubbijeenkomsten worden gehouden elke eerste en derde donderdag van de maand (behalve juli en augustus) vanaf 20.00 uur in het Kulturhüs in Borne.

Fotoclub Borne is aangesloten bij de Fotobond, het Nederlands centrum voor vrijetijdsfotografie.

Contact: contactformulier

Voor leden zie richtlijnen-voor-het-inzenden-van-foto’s-en-content

Privacy verklaring

De Fotoclub Borne voldoet aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zie hier hoe de Fotoclub omgaat met persoonsgegevens.