Belangrijke vergadering Afdeling Twente

Belangrijke vergadering Afdeling Twente

Op 29 september zal een belangrijke vergadering van afdeling Twente plaatsvinden onder voorzitterschap van Cora Sens, voorzitter Fotobond.

Het voortbestaan van de afdeling hangt aan een zijden draadje. Er zijn te weinig bestuursleden en geen kandidaten om op de oude voet door te gaan. Er liggen enkele voorstellen om de afdeling in afgeslankte vorm voort te zetten. Een van de voorstellen is dat elke aangesloten fotoclub een jaar lang de taken van het afdelingsbestuur op zich neemt. In het uiterste geval houdt afdeling Twente alleen een vertegenwoordiger bij de Fotobond en worden er geen activiteiten meer georganiseerd.

Activiteiten die we dan zullen missen, zijn: de jaarlijkse Afdelingswedstrijd, de wedstrijd Foto Regionaal (met selectie voor foto Nationaal), Twente online, cursussen en workshops in de regio, voorzittersoverleg voor de contacten tussen de clubs, exposities en meer.

Reacties zijn gesloten.