Contributie herinnering

Contributie herinnering

Als u de contributie voor 2018 nog niet betaald heeft, wilt u dan vóór 1 februari € 60,- overmaken op bankrekening NL 43 INGB 000 66 81 770 t.n.v. Fotoclub Borne?
Bij voorbaat dank

Reacties zijn gesloten.