Cursus jureren in clubs

Cursus jureren in clubs

Bericht van de Fotobond:

Namens de taakgroep Opleidingen en Sprekers van de Fotobond willen wij graag de cursus
JUREREN IN CLUBS onder jullie aandacht brengen.

Deze cursus is in opdracht van de taakgroep ontwikkeld en kan vanaf nu door de afdeling aan de leden worden aangeboden.
De cursus wordt door een bondsmentor gegeven. De keuze voor de mentor en de organisatie van de cursus ligt bij de afdeling.

De cursus bestaat uit 3 avonden van ongeveer twee uur (exclusief een eventuele pauze).
Tussen de avonden is een tussenperiode van 4 à 5 weken wenselijk.

Uitgangspunt voor deze cursus is het jureren op clubniveau.
Het doel bij deze cursus is het leren om vaardig te kunnen jureren van o.a. (onderlinge) clubwedstrijden en selecties voor clubtentoonstellingen.
De theorie is in praktische opdrachten verwerkt en aan het eind van de cursus wordt een document met TIPS beschikbaar gesteld.

Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 10.
Alle deelnemers worden actief betrokken bij de opdrachten.
Voorafgaande aan avond 1 worden de beginsituatie en verwachtingen geïnventariseerd.
Ook wordt een kleine huiswerkopdracht gegeven. Ook voor avond 2 en avond 3 is er een huiswerkopdracht.

Voorwaarde voor deelname is de beschikking over een goede basiskennis fotobespreken.
Deze basiskennis mag in ieder geval verondersteld worden indien de cursus Fotobespreken van de Fotobond gevolgd is (boek Over Foto’s Gesproken van Brongers en Ophof).

Verdere informatie en opgave bij de Afdeling Twente van de Fotobond: https://www.fotobondafdelingtwente.nl/

Reacties zijn gesloten.