Foto Bijschriften (kaartjes)

Foto Bijschriften (kaartjes)

Begin januari 2024 worden weer nieuwe fotos opgehangen in het Kulturhus.

Sommige leden hebben moeite om de pagina te vinden om de bijschriften in te vullen.
Onder het “VOOR LEDEN” menu is nu een link beschikbaar die leidt naar de correcte pagina.
Aldaar is ook een toelichting te vinden.

A.s. donderdag avond is ondergetekende beschikbaar om e.e.a. toe te lichten.

Reacties zijn gesloten.