Gespreksgroep model- en portretfotografie i.o.

Gespreksgroep model- en portretfotografie i.o.

Zoals aangegeven op de ALV van de afdeling Twente  hebben enkele fotografen het initiatief genomen om een gesprekgroep model- en portretfotografie op te richten.

De gesprekgroep is bedoeld voor (amateur) fotografen die zich verder willen bekwamen in dit genre van Fotografie. ( Zie ook de notitie gesprekgroep portret en modelfotografie ) Om dit te bereiken willen wij minimaal 6 keer per jaar bij elkaar komen om elkaars werk te bespreken, ervaringen uit te wisselen en elkaar proberen te stimuleren om zo  het fotografisch werk naar een hoger niveau  proberen te tillen.

De gesprekgroep zal bijeen komen op een nader te bepalen plaats, en zal bestaan uit minimaal 6  tot circa 12  leden. Deze leden dienen lid  te zijn van de fotobond  of lid te willen worden ( via een aangesloten vereniging of individueel lid).

Geïnteresseerde fotografen die zich willen aansluiten bij deze gespreksgroep kunnen zich opgeven via e-mail:  info@venstersopbeelden.nl (Jan Hooftman).

Bij voldoende belangstelling zal zo spoedig mogelijk een bijeenkomst worden georganiseerd, U wordt op de hoogte gehouden.

Doelstelling gespreksgroep P M 2017

Reacties zijn gesloten.