Lid worden

Lid worden

Elke amateurfotograaf is welkom mits deze de fotografie als vrijetijdsbesteding beoefent, actief aan het clubgebeuren deelneemt en regelmatig met foto’s komt ter bespreking. Er worden geen eisen gesteld met betrekking tot de fotografische kwaliteit of kennis en de te gebruiken apparatuur. Enthousiasme is het belangrijkste!

U mag altijd twee clubavonden bijwonen zonder meteen lid te hoeven worden. Dan kunt u rustig de sfeer proeven en u mag gewoon met ons meedoen met de activiteit van die avond. U kunt het beste even contact met ons opnemen als u een avond wilt bijwonen. In overleg kiezen we dan een clubavond met een geschikt programma.

Aanmelding voor lidmaatschap doet u bij de secretaris. Vanaf 1 januari 2015 bedraagt het lidmaatschap € 60,– per jaar. Kosten voor inschrijving zijn € 22,- Wordt u lid gedurende het kalenderjaar dan bedraagt de verschuldigde contributie € 5,- per onafgeronde maand.

Het lidmaatschap loopt steeds stilzwijgend door tot en met 31 december van het jaar, zonder mogelijkheid tot tussentijdse opzegging. Opzegging moet schriftelijk worden gedaan – voor 1 december – bij de secretaris van de Fotoclub Borne. Het lidmaatschap eindigt dan op 31 december van dat jaar.

Tot onze grote spijt hebben wij tijdelijk een ledenstop moeten invoeren. Wij willen voorkomen dat de samenhang in de club wegvalt. Wij vinden het belangrijk dat alle leden elkaar zo goed kennen dat opbouwende kritiek op foto’s gegeven kan worden en aanvaard kan worden zonder scheve verhoudingen.
Als u lid wilt worden, voegen we uw naam toe aan een wachtlijst en sturen bericht zodra we weer leden kunnen plaatsen.

Secretaris: Dicky Vaartjes-Kwakkel, Grotestraat 232B, 7622 GV Borne, telefoon 074-3766170
Bankrekeningnr. NL 43 INGB 000 66 81 770 t.n.v. Fotoclub Borne