Lid worden

Lid worden

Elke amateurfotograaf is welkom mits deze de fotografie als vrijetijdsbesteding beoefent, actief aan het clubgebeuren deelneemt en regelmatig met foto’s komt ter bespreking. Er worden geen eisen gesteld met betrekking tot de fotografische kwaliteit of kennis en de te gebruiken apparatuur. Enthousiasme is het belangrijkste!

U mag altijd twee clubavonden bijwonen zonder meteen lid te hoeven worden. Dan kunt u rustig de sfeer proeven en u mag gewoon met ons meedoen met de activiteit van die avond. U kunt het beste even contact met ons opnemen als u een avond wilt bijwonen. In overleg kiezen we dan een clubavond met een geschikt programma.

Aanmelding voor lidmaatschap doet u bij de secretaris. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt het lidmaatschap € 85,– per jaar. Kosten voor inschrijving zijn € 15,- Wordt u lid gedurende het kalenderjaar dan bedraagt de verschuldigde contributie € 7,- per onafgeronde maand.

Het lidmaatschap loopt steeds stilzwijgend door tot en met 31 december van het jaar, zonder mogelijkheid tot tussentijdse opzegging. Opzegging moet schriftelijk worden gedaan – voor 1 december – bij de secretaris van de Fotoclub Borne. Het lidmaatschap eindigt dan op 31 december van dat jaar.

Secretaris: Hans Wilderink, tel. 06 14 36 35 05. Stuur een bericht
Bankrekeningnr. NL 43 INGB 000 66 81 770 t.n.v. Fotoclub Borne