Nieuws

Wet op de privacy (AVG)

Wet op de privacy (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn. De Wbp komt dan te vervallen, net als de nationale privacywetten van de andere EU-lidstaten. Voor onze fotoclub betekent dit dat wij moeten vastleggen welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij die vastleggen, wie deze mag inzien, hoe deze beveiligd worden. Ook hoe lang we de gegevens bewaren, wanneer die gedeeld mogen worden met derden, hoe de leden hun gegevens kunnen inzien, aanpassen…

Lees Meer Lees Meer

Doe dag portretfotografie 5 mei

Doe dag portretfotografie 5 mei

De gespreksgroep portret- & modelfotografie organiseert op zaterdag 5 mei een “doe” dag in de fotostudio van Jan Hooftman te Almelo. Gedurende deze dag (modellen zijn aanwezig) kunnen de leden van de gespreksgroep experimenteren met diverse opstellingen van de aanwezige apparatuur en lichtvormers zodat zij aan het eind van de dag met de benodigde gemaakte foto’s huiswaarts gaan. Deze foto’s zullen op de volgende bijeenkomstavond worden besproken. Deze “doe” dag begint om 11 uur en eindigt om ca. 16.00 uur….

Lees Meer Lees Meer

Tentoonstelling geopend – prijswinnaars bekend

Tentoonstelling geopend – prijswinnaars bekend

Vrijdagavond 13 april is onder grote belangstelling de jaarlijkse clubtentoonstelling van Fotoclub Borne geopend in Het Dijkhuis. De stemming kwam er al direct in met de muziek van Marylene Jans, die zichzelf begeleidde op gitaar. De voorzitter, Wim Jurgens, vertelt over de grote groei van het aantal leden vorig jaar en de groeistuipen die dat met zich meebracht. Na 2 songs van Marylene is het woord aan Frank Droste, directeur van het Kulturhüs Borne. Hij roemt de prettige samenwerking van…

Lees Meer Lees Meer

Dringende verzoeken m.b.t. tentoonstelling

Dringende verzoeken m.b.t. tentoonstelling

Maandag 9 april wordt onze clubtentoonstelling opgebouwd in Het Dijkhuis. Wij begrijpen dat velen graag een handje komen helpen, maar verzoek iedereen om alleen te komen in overleg met Geert Moes. Vorig jaar was de toeloop zo groot dat het tot enige overlast leidde. Aan degenen die met Geert hebben afgesproken te komen opbouwen het verzoek om alle communicatie met medewerkers van Het Dijkhuis via Geert te laten verlopen, zodat er geen tegenstrijdige afspraken gemaakt worden. Aan degenen die een…

Lees Meer Lees Meer

“De stad vertelt” in Zwolle

“De stad vertelt” in Zwolle

In het kader van “De stad vertelt” zijn er in Zwolle van maart tot eind september allerlei evenementen, tentoonstellingen en masterclasses te beleven, speciaal voor fotografen. Er worden o.a. verschillende masterclasses georganiseerd in Zwolle t.b.v. het project Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid, waar zowel wijkbewoners als belangstellenden aan mee kunnen doen om beeldverhalen te maken over deze twee wijken. Op 7 april 2018 is er een masterclass over Storytelling in audiovisueel beeld door Willem Alkema van Dwars Producties. Hiervoor…

Lees Meer Lees Meer

Uitslag Foto Regionaal 2018 bekend

Uitslag Foto Regionaal 2018 bekend

Woensdag 21 maart zijn 49 series van 5 foto’s uitvoerig en kritisch besproken door dhr. Gert de Vries. Hij gaf de nodige suggesties om series sterker te maken: de samenhang van de foto’s, de volgorde, de uitwerking, het verhaal e.d. Tot slot bleven er tien geselecteerde series over en werden de winnaars bekend. De  uitslag en de 10 geselecteerde series zijn te vinden op: http://www.fotobondafdelingtwente.nl/ Fotoclub Borne feliciteert de prijswinnaars, eervolle vermeldingen en geselecteerden.

Solotentoonstelling Anita van der Palen in Kulturhüs

Solotentoonstelling Anita van der Palen in Kulturhüs

Individuals on the move Een serie van 20 foto’s getiteld Individuals on the move – Individuen in beweging. Het individu is altijd in beweging in een bepaalde richting: stap voor stap, beginnend of eindigend, zichtbaar of onzichtbaar, echt of fictief, stilstaand of bewegend, lopend of zittend, zich haastend of onthaastend. Fotograaf Anita van der Palen-Hahyary Solotentoonstelling in het Kulturhus Borne maart-april 2018, Marktstraat 23 te Borne

Stukken voor ALV Afdeling Twente beschikbaar

Stukken voor ALV Afdeling Twente beschikbaar

Woensdag 21 maart is de jaarlijkse ALV van de Afdeling Twente van de Fotobond. Deze wordt gehouden in het Parochiehuis in Delden en begint om 19:30 uur. Daarna is de bekendmaking van de winnaars van Foto Regionaal en de prijsuitreiking. Voor de stukken voor de vergadering  zie: https://www.fotoclub-borne.nl/alv-afdeling-twente/ (alleen voor leden)