Over Fotoclub Borne

Over Fotoclub Borne

Historie

De Fotoclub Borne is in januari 1983 opgericht door enige enthousiaste vrijetijdsfotografen. Direct daarna heeft de Fotoclub zich aangemeld bij de landelijke organisatie van fotoclubs, tegenwoordig de Fotobond, Nederlands centrum vrijetijdsfotografie. De fotoclub maakt deel uit van de afdeling Twente waarbinnen zij tot de grotere en actieve clubs behoort. Aanvankelijk op een “vrij en blij” wijze functionerend, is de club met ingang van januari 1986 een officiële vereniging met statuten. Inschrijving in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel in Enschede heeft toen plaatsgevonden.

Doel

Het doel van de fotoclub is: het bevorderen van de fotografie als vrijetijdsbesteding om daardoor, zowel individueel maar ook in clubverband, meer plezier te beleven aan deze gezamenlijke, interessante hobby. Een betere persoonlijke en herkenbare ‘eigen’ fotografie te bereiken door het uitwisselen van ervaringen en het overdragen van kennis.

Activiteiten

Om het doel van de fotoclub en haar leden te bereiken worden onder meer de volgende activiteiten ontwikkeld:

  • vaste clubavond: ieder eerste donderdag van de maand;
  • fotocafé-avonden: op iedere derde donderdag van de maand zijn er de zogenaamde “fotocafé-avonden”, zonder speciaal programma maar met onder andere de mogelijkheid om onderling foto’s te bespreken;
  • leden kunnen deelnemen aan interne wedstrijden met een opgegeven thema als onderwerp;
  • leden kunnen ook deelnemen aan activiteiten en wedstrijden van de landelijke Fotobond en van de afdeling Twente daarbinnen.

Clubbijeenkomsten worden gehouden elke eerste en derde donderdag van de maand vanaf 20.00 uur in het Kulturhus in Borne.

In de maanden juli en augustus is er geen clubbijeenkomst.

Bestuur

Voorzitter: Dicky Vaartjes-Kwakkel
Secretaris: Hans Wilderink, tel. 06 14 36 35 05. Stuur een bericht
Penningmeester: Herma Peters
Algemeen bestuurslid: Theo Wuite
Algemeen bestuurslid: Jan Hooftman

Bankrekeningnr. NL 43 INGB 000 66 81 770 t.n.v. Fotoclub Borne