Structuur en activiteiten

Structuur en activiteiten

FC Borne in landelijk verband.

FC Borne is een fotoclub gevestigd in Borne, welke is aangesloten bij het overkoepelend  orgaan de Fotobond (nationaal) en de afdeling Fotobond Twente (regionaal). Voor elk lid draagt de FC Borne, op jaarbasis, € 28 (2024) af aan de Fotobond. Door deze afdracht krijgt het lid enkele keren per jaar het blad Fotobond In Beeld en heeft het recht om mee te doen aan diverse wedstrijden onder auspiciën van de Fotobond en/of afdeling Fotobond Twente.

Activiteiten FC Borne:
2x per maand organiseert FC Borne een bijeenkomstavond (20 bijeenkomsten per jaar), in de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomstavonden. Deze avonden vinden plaats op de eerste donderdag van de maand en de derde donderdag van de maand. De eerste donderdag van de maand is gereserveerd voor fotobesprekingen en algemene zaken die alle leden aangaan, de derde donderdag wordt het fotocafé gehouden.

Fotobespreking:
Op deze avond worden foto’s besproken van leden door leden. De ingeleverde foto’s betreft vrij werk en mogen in principe niet meer dan een jaar oud zijn.
Enkele opmerkingen:
Op dit moment worden alle foto’s digitaal aangeleverd en worden getoond via een beamer.
Elk lid mag maximaal twee foto’s per fotobespreking avond inleveren. Het werk wordt beoordeeld, niet de fotograaf. Kritiek is welkom, echter het moet van meerwaarde zijn voor de fotograaf.
Fotograaf/fotografe is en blijft eigenaar van de foto, wat hij/zij doet met de opmerkingen is geheel aan hem/haar.

Fotocafé: Op deze avond zullen foto’s worden besproken conform een thema. De thema’s worden ruim van tevoren bekend gemaakt. Bij deze bespreking worden de foto’s beoordeeld op inhoud en niet zozeer op techniek. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid dat leden zelf met een voorstel komen om op deze avond iets te presenteren c.q./ te demonstreren. Daarnaast kan, indien er de behoefte toe bestaat, in kleine groepen een workshop worden gehouden. Alles is mogelijk maar men wordt verzocht om vooraf contact op te nemen met een van de leden van het bestuur zodat er rekening kan worden gehouden  met de invulling van deze avond.

Permanente expositie Kulturhus Borne:
Op de begane grond (rechts bij binnenkomst Kulturhus) hangt een permanente expositie van FC Borne bestaande uit 20 foto’s van diverse leden. Door middel van een lijst (te vinden op de website) kunnen leden zien wanneer men zijn/haar foto’s moet aanleveren. Meedoen is NIET verplicht maar wordt zeer op prijs gesteld. Foto’s dienen wel aangeleverd worden in passe-partout 40x 50 cm, opgeplakt volgens de richtlijnen zoals door de coördinator van de expositie zijn opgesteld.  Het is tenslotte een visitekaartje van de fotoclub.

Clubwedstrijd en expositie FC Borne:
Eenmaal per jaar organiseert FC Borne een clubwedstrijd en expositie. Alle foto’s zullen worden beoordeeld door een jury die, tijdens een fotobespreking de foto’s zal beoordelen, en tijdens de opening zullen de prijswinnaars (degene met de beste foto’s volgens de jury) bekend worden gemaakt. Tevens zal de clubwinnaar bekend worden gemaakt en zal een wisseltrofee aan hem/haar worden uitgereikt.

WhatsAppgroep FC Borne:
Deze WhatsApps groep is bedoeld voor leden om snel elkaar op de hoogte brengen van een uitje en/of interessante expositie, tv-programma, gerelateerd aan fotografie. Op deze manier kan men snel iets afspreken om eventueel met elkaar dit evenement te bezoeken of met enkele mensen gezamenlijk een uitje te organiseren.

Website FC Borne:
Om zoveel mogelijk e-mail te beperken, heeft FC Borne ervoor gekozen om een website online te zetten. Op deze website is alle informatie te vinden. Voor veel activiteiten zijn diverse leden bereid gevonden om bepaalde taken op zich te nemen. De e-mailadressen van deze leden zijn te vinden in het afgesloten gedeelte van de website (alleen toegankelijk voor leden) evenals de ledenlijst van alle leden. In de galerij op deze website is er voor elk lid ruimte gereserveerd om 10 foto’s te plaatsen van zijn/haar werk.

Wedstrijden Fotobond:
De Fotobond organiseert diverse wedstrijden, deze wedstrijden staan genoemd op de website van de Fotobond: https://fotobond.nl . Een wedstrijd waar FC Borne aan meedoet is de Bondsfotowedstrijd. Het is een wedstrijd voor alle clubs aangesloten bij de Fotobond. Elke club mag 10 foto’s voor deze wedstrijd inleveren. FC Borne neemt in clubverband deel aan deze wedstrijd en zal uit de foto’s die gedurende het jaar zijn genomineerd op een bijeenkomstavond de 10 beste foto’s selecteren. Dit zal gebeuren op een bijeenkomstavond waar leden hun voorkeur uit kunnen spreken voor een foto (via selectie) totdat het maximale aantal van 10 foto’s is bereikt. Deze selectie zal plaatsvinden in de maand februari. Alle foto’s die voor selectie in aanmerking komen dienen expositie gereed aangeleverd te worden (opgeplakt, in passe-partout).

Voor overige wedstrijden zie site van de Fotobond.

Wedstrijden afdeling Fotobond Twente:
Net zoals de Fotobond organiseert de afdeling eveneens wedstrijden. Er zijn 3 wedstrijden waaraan leden op individuele basis deel kunnen nemen. Een wedstrijd zal ook meetellen als clubwedstrijd. Deze wedstrijd is de afdelingswedstrijd en wordt gehouden in de maand november en is de tegenhanger van de Fotobondswedstrijd maar dan op regionaal (afdeling) niveau. Alle foto’s worden door een jury beoordeeld en zullen, op zowel individueel als clubniveau, worden beoordeeld. De beste foto’s zullen op een expositie worden tentoongesteld. Foto’s worden door de jury geprint beoordeeld. Voor bespreking zal een digitale versie worden gebruikt.

In dezelfde periode zal TwenteOnline worden georganiseerd. TwenteOnline is een digitale wedstrijd waarbij twee (2) foto’s door een jury worden beoordeeld. Deelname is op individuele basis. Foto dienen digitaal te worden ingezonden naar de afdeling. Meer informatie op de website van de afdeling en de inleverdatum wordt vermeld op de website van FC Borne.

In het voorjaar wordt de wedstrijd FotoRegionaal georganiseerd.  Dit betreft een digitale wedstrijd van een serie bestaande uit minimaal 3 en maximaal 5 foto’s. Deze serie worden beoordeeld door een jury en de winnaars (door beoordeling door een jury) worden door het afdelingsbestuur voorgedragen aan de FotoNationaal wedstrijd van de Fotobond. De deelname is geheel op individuele basis en op deelname aan Foto-nationaal heeft FC Borne geen enkele invloed. Foto’s dienen digitaal te worden aangeleverd, inleverdatum foto’s wordt bekend gemaakt via de website van de afdeling en in de agenda van FC Borne.

Bovenstaande kan onderhevig zijn aan veranderingen, het pretendeert niet geheel compleet te zijn. Voor op- en aanmerkingen staan wij altijd open en voor dringende vragen kan men de contactpersonen voor nieuwe leden aanspreken en uiteraard een van de leden van het bestuur.