Tentoonstelling Kulturhus vernieuwd

Tentoonstelling Kulturhus vernieuwd

Afgelopen week zijn 20 nieuwe foto’s opgehangen rond het thema “Onderweg”. Er zijn zeer positieve reacties, zowel van mensen die in het Kulturhus werken als van andere bezoekers. Een thema maakt van de tentoonstelling meer een geheel. Bijzonder is dat de foto’s deze keer allemaal in landschap (liggend) formaat gemaakt zijn.

Met het te verwachten aantal leden per 1 januari werd het noodzakelijk het schema aan te passen. In maart – april is een solotentoonstelling van Bennie Slagers geprogrammeerd, de volgende perioden zal steeds aan 7 leden gevraagd worden 3 foto’s te leveren. Het inleveren verschuift naar ruim 1 maand voor de start van de tentoonstelling, zodat een eventuele reserve voldoende tijd heeft om 3 foto’s met het dan geldende thema te maken.

Reacties zijn gesloten.