Wedstrijden

Wedstrijden

Fotobond: meerdere wedstrijden per jaar https://fotobond.nl/fotowedstrijd/

_____________________________________________________________

 


Fotowedstrijd “Zout gezien door de lens van creatieve fotografen”
Sluitingsdatum 9 maart 2019

Reglement expositie en fotowedstrijd ‘Zout gezien door de lens van creatieve fotografen’

1. ALGEMEEN
De Fotowedstrijd ‘Zout gezien door de lens van creatieve fotografen’ is een individuele wedstrijd voor de leden van de Fotobond.

2. DEELNAME
Deelname aan deze wedstrijd staat open voor fotografen, lid van een fotoclub die aangesloten is bij de Fotobond en voor individuele leden van de Fotobond.

3. SAMENSTELLING INZENDING
Elke fotograaf mag 2 foto’s insturen.

4. INZENDEN FOTO
De foto’s worden door fotoclub ‘De Hof’ verzameld. Aanlevering van de foto’s dient te geschieden via ‘We Transfer’ naar   expositie@fotoclubdehof.nl

De foto’s dienen uiterlijk op de dag van de sluitingsdatum aanwezig te zijn. Sluitingsdatum is 9 maart 2019.

INZENDEISEN

In de bestandsnaam (-namen) moet naam van de maker en bondslidmaatschapsnummer zijn vermeld.

Omdat de foto’s door de organisatie worden afgedrukt, dienen deze passend in een A3+ formaat en als TIFF-bestand te worden aangeleverd.

Foto’s die niet voldoen aan de gestelde maatvoering kunnen geweigerd worden.

5. JURY
Door het bestuur van de fotoclub wordt, in samenspraak met het bestuur van het Zoutmuseum  een deskundige jury aangesteld.

6. BEOORDELING
De juryleden beoordelen foto’s op basis van creativiteit, inhoud, technische kwaliteit met een cijfer van 1 t/m 10. Hierbij hebben de cijfers de volgende betekenis; 1=zeer slecht, 2=slecht, 3=ruim onvoldoende, 4=onvoldoende, 5=matig, 6=voldoende, 7=ruim voldoende, 8=goed, 9=zeer goed en 10=uitstekend. Het totaal aantal punten per foto bepaalt de rangorde voor de individuele wedstrijd.  Bij gelijk eindigende foto`s wordt de rangorde van de drie hoogst geëindigde foto’s bepaald door de jury.

7. PRIJZEN
De fotografen van de beste 12 foto’s worden op een nader te bepalen datum uitgenodigd voor een dagje Stad Delden, met o.a. een bezoek aan het Zoutmuseum en kasteel Twickel. Waarbij een hapje en drankje niet zullen ontbreken.

8. UITSLAG
De uitslag zal enkele dagen na de jurering, bekend gemaakt worden aan alle inzenders. Tevens wordt de uitslag gepubliceerd op de website van Fotoclub de Hof.

9. PUBLICATIERECHT/AUTEURSRECHTEN

De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. De organisatie zal de werken alleen gebruiken in het kader van deze wedstrijd. Voor publicatie van de gehele of gedeeltelijke collectie verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding.

Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden. Uit de beste foto’s kan een collectie worden samengesteld ten behoeve van en latere exposities in het Zoutmuseum.

10. SLOTBEPALING.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de fotowedstrijd/-expositie.


Twente Online: individuele wedstrijd voor leden van fotoclubs in de Afdeling Twente, maximaal 2 digitale foto’s.

Zie verder: https://www.fotobondafdelingtwente.nl/wedstrijden/

Sluitingsdatum 15 mei 2019