Wet op de privacy (AVG)

Wet op de privacy (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn. De Wbp komt dan te vervallen, net als de nationale privacywetten van de andere EU-lidstaten.
Voor onze fotoclub betekent dit dat wij moeten vastleggen welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij die vastleggen, wie deze mag inzien, hoe deze beveiligd worden. Ook hoe lang we de gegevens bewaren, wanneer die gedeeld mogen worden met derden, hoe de leden hun gegevens kunnen inzien, aanpassen of verwijderen.

Het bestuur is bezig met het opstellen van de vereiste documenten. Dinsdag 24 april is daarover een bestuursvergadering, waarbij ook de webmasters aanwezig zijn. Donderdag 3 mei zal de secretaris daarover een presentatie geven en aangeven welke stappen nog nodig zijn. In ieder geval zal elk lid een instemmingsverklaring moeten tekenen.

 

Hierbij de presentatie van Hans over de AVG en wat dit voor de fotoclub betekent: AVG wetgeving

De privacy verklaring van de fotoclub is hier te vinden.

Reacties zijn gesloten.