Wie wil naar de ALV van de Fotobond?

Wie wil naar de ALV van de Fotobond?

Zaterdag 21 april 2018 wordt de jaarlijkse ALV van de Fotobond gehouden in Amersfoort.
Daar worden de beleidsstukken vastgesteld, zoals wedstrijden, cursussen, regelingen voor clubjubilea, landelijke groepen, taakgroepen, contributie, begroting enz. Het beleid wordt bepaald door de leden, te weten de fotoclubs en individuele leden. Zie ook “In beeld” pagina 3.

Fotoclub Borne wil zo mogelijk weer aanwezig zijn. Dit jaar kunnen 2 personen per fotoclub deelnemen, dat hoeven niet perse bestuursleden te zijn. Opgave via de secretaris, Hans Wilderink.

Reacties zijn gesloten.